pl en

Ius est ars boni et aequi - łac. Prawo jest sztuką tego,
co dobre i słuszne

O MNIE

 Witam na stronie internetowej radcy prawnego Michała Lutnickiego.

W ramach swojej zawodowej działalności świadczę wyspecjalizowane, zindywidualizowane usługi prawne na rzecz osób fizycznych, przedsiębiorców i podmiotów instytucjonalnych. Zakres usług obejmuje porady, opinie oraz wszelkiego typu konsultacje prawne a także zastępstwo przed sądami i urzędami, jak również bezpośrednie wsparcie w procesie negocjacji lub mediacji.

Weloletnia obsługa jednostek finansowanych z budżetu państwa sprawiła, że znam specyfikę zagadnień związanych z ich funkcjonowaniem zarówno w obszarze organizacyjnym jak i finansowym.  

W mojej pracy zawsze cechuje mnie indywidualne podejście do Klienta i jego potrzeb, co uważam za  podstawowy wymóg na wymagającym i silnie zróżnicowanym rynku usług prawniczych. Każda sprawa rozpatrywana jest w sposób wszechstronny i kompleksowy, co pozwala na osiągniecie satysfakcjonujących Klienta efektów. Zawsze kieruję się interesem Klienta i w ramach obowiązującego porządku prawnego zapewniam rozwiązania prawne najbardziej dostosowane do Jego potrzeb.

Współpraca z Klientem oparta na wzajemnym zaufaniu i poufności uzyskanych informacji pozwala przynosić Klientom oczekiwane rezultaty prawne. Pomoc prawna świadczona jest w sposób zapewniający ochronę tajemnicy zawodowej oraz z poszanowaniem zasad etycznych zawartych w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego.

Koszty świadczonych usług zawsze ustalane są w porozumieniu z Klientem, zaś wysokość wynagrodzenia za prowadzenie sprawy zależy od stopnia jej skomplikowania, nakładu pracy a także przewidywanego czasu jej trwania.