Ochrona danych osobowych jak również zapewnienie szeroko pojętego bezpieczeństwa informacji to w dzisiejszych czasach podstawowy aspekt funkcjonowania każdego przedsiębiorcy. Jeżeli zależy Ci na zapewnieniu optymalnych, bezpiecznych warunków prowadzenia działalności, ochronie Twoich tajemnic handlowych i informacji poufnych, jak również bezpieczeństwie w obszarze RODO – pomogę Ci to osiągnąć. Twoje bezpieczeństwo to mój priorytet.

W ramach mojej działalności zawodowej świadczę usługi prawne obejmujące w szczególności:  

  • przeprowadzanie audytów pod kątem ochrony i bezpieczeństwa informacji oraz danych osobowych
  • przygotowywanie dokumentacji i procedur dotyczących ochrony danych osobowych (RODO), jak również informacji poufnych w tym w szczególności polityki bezpieczeństwa informacji, umów o zachowaniu poufności i innych dokumentów a także szkolenia personelu i współpracowników
  • audyty okresowe i wdrożenia RODO oraz codzienne doradztwo w sprawach ochrony danych
  • działania prawne związane z ochroną tajemnic przedsiębiorstwa

W jaki sposób należy chronić dane osobowe i informacje poufne?

Przetwarzanie danych osobowych wymaga wprowadzenia odpowiednich zabezpieczeń, takich jak szyfrowanie, uwierzytelnianie, czy kontrola dostępu. Przedsiębiorcy muszą również wprowadzić odpowiednie procedury, które zapewnią bezpieczeństwo przetwarzanych danych, np. protokoły bezpieczeństwa czy procedury zgłaszania naruszeń.

Z kolei informacje poufne wymagają jeszcze wyższego stopnia ochrony. Ich przetwarzanie musi odbywać się w sposób wyłącznie zgodny z ich przeznaczeniem, a dostęp do nich powinien mieć tylko upoważniona grupa pracowników.

Jakie sankcje grożą za nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych i informacji poufnych?

Nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych i informacji poufnych może grozić poważnymi sankcjami. Za naruszenie przepisów RODO grozi kara finansowa do wysokości 20 mln euro lub 4% światowego rocznego obrotu przedsiębiorstwa. Ponadto nieprawidłowe przetwarzanie danych może prowadzić do poważnych skutków prawnych i finansowych, takich jak kary umowne czy utrata zaufania klientów.

Dlaczego warto skorzystać z usług prawnych w Warszawie odnośnie RODO?

Ochrona danych osobowych stała się priorytetem dla wielu firm w Polsce, szczególnie po wprowadzeniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w 2018 roku. Każda firma musi przestrzegać określonych wymogów, jeśli chodzi o przetwarzanie i ochronę danych osobowych swoich klientów oraz pracowników. Dlatego też coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na skorzystanie z usług prawnika w Warszawie do spraw RODO, aby mieć pewność, że ich firma działa zgodnie z prawem.

Dlaczego warto skorzystać z usług naszej kancelarii?

Specjalista w dziedzinie RODO – jesteśmy doświadczonymi prawnikami specjalizującymi się w ochronie danych osobowych. Posiadamy wiedzę oraz doświadczenie w zakresie RODO, dzięki czemu jesteśmy w stanie pomóc swoim klientom w zakresie przestrzegania regulacji prawnych związanych z ochroną danych osobowych.