Pomagam w codziennym prowadzeniu działalności gospodarczej. Tworzę i opiniuję umowy handlowe poprzez jak również umowy nietypowe a takze umowy inwestycyjne. Zapewniam wsparcie w dochodzeniu roszczeń w postępowaniach sądowych jak i pozasądowych. Zapewniam asystę w prowadzonych negocjacjach handlowych.

Czym zajmuje się prawo gospodarcze?

Prawo gospodarcze reguluje stosunki pomiędzy państwem, osobami prawnymi, a także osobami fizycznymi. Prawo gospodarcze możemy podzielić na kilka gałęzi, gdzie każda z nich skupia się na innych obszarach związanych z tym rodzajem prawa. Prawo gospodarcze dotyczy głównie przedsiębiorców i prowadzonych przez nich działalności, a Kancelaria Radcy Prawnego – Michał Lutnicki w Warszawie zajmuje się wsparciem i obsługą firm. Udzielam pomocy prawnej zarówno w sądzie, jak i w sprawach wykraczających poza salę sądową.

Podział prawa gospodarczego

W swojej praktyce w Warszawie, zajmuję się działalnością odnoszącą się do dwóch sfer prawa gospodarczego: prywatnej i publicznej.

Prywatne prawo gospodarcze zajmuje się regulacją stosunków pomiędzy jednostkami organizacyjnymi, a także pomiędzy organizacją, a konsumentem. Prawo to definiuje, jakie warunki są wymagane, aby można było prowadzić działalność. Dzięki zdefiniowaniu norm i zasad, na jakich opiera się działalność gospodarcza, państwo wraz z innymi organami mogą kontrolować funkcjonowanie firmy. W prywatnym prawie gospodarczym podmiotami są osoby prawne, fizyczne, państwo, a także inne podmioty, które czynnie uczestniczą w obrocie gospodarczym.
Publiczne prawo gospodarcze określa wyłącznie stosunki pomiędzy przedsiębiorcami, a państwem.

Prawo gospodarcze, a przedsiębiorca

Jednym z ważniejszych dokumentów regulujących prawo gospodarcze jest kodeks spółek handlowych. W tym kodeksie znajdziemy wszelkie regulacje dotyczące wszystkich spółek handlowych. Określony jest tam każdy rodzaj działalności, a także zasady ich tworzenia, organizacji, funkcjonowania, a także sposób rozwiązywania spółek. Kodeks ten reguluje działanie spółek osobowych i handlowych, czyli spółki partnerskiej, jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki z o.o. i oraz S.A. W mojej praktyce w kancelarii w Warszawie zawsze jestem na bieżąco ze zmianami w tym zakresie.