Know how, prawa autorskie, znaki towarowe i patenty często traktowane są jako niewielki wycinek wartości przedsiębiorstwa podczas gdy obok ludzi w nim pracujących właśnie one stanowią o jego sile i pozycji rynkowej. W świecie, w którym niemal wszystko już wymyślono twórczy rozwój istniejących produktów a także umiejętność kreacji nowych potrzeb, usług czy produktów w połączeniu z umiejętnym zarządzaniem własnością intelektualną stanowią klucz do uzyskania przewagi konkurencyjnej. Pomagam świadcząc usługi w obszarze szeroko pojętych praw własności intelektualnej obejmujących w szczególności problematykę prawa autorskiego, w tym prawo umów z zakresu własności intelektualnej, nowych technologii oraz aspektów prawnych w IT. W powyższym zakresie pomoc prawna obejmuje:

  • kwalifikację materiałów z punktu widzenia prawa autorskiego oraz zarządzanie prawami autorskimi
  • zagadnienia dotyczące korzystania z dozwolonego użytku osobistego i publicznego
  • negocjacje i opracowanie umów wdrożeniowych a także innych  umów zawieranych przez podmioty działające w obszarze szeroko rozumianych usług elektronicznych,  opiniowanie umów a także dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonywania umów
  • zagadnienia prawne związane realizacją projektów, których celem jest tworzenie programów komputerowych, w tym obsługę wdrożeń systemów informatycznych, przygotowanie umów z pracownikami i współpracownikami, opracowywanie regulaminów użytkowników portali internetowych oraz świadczenia usług
  • reprezentację twórców w negocjowaniu umów  w szczególności z producentami i wydawcami
  • kompleksową pomoc prawną związaną z produkcją audiowizualną (w tym w nabywaniu praw) a także ochroną praw producenta oraz współtwórców utworu audiowizualnego
  • opracowywanie regulaminów korzystania z praw własności intelektualnej
  • pomoc w przypadku naruszeń prawa w przestrzeni elektronicznej w tym w zakresie domen, baz danych i karnych aspektów naruszeń praw własności intelektualnej oraz przestępstw internetowych (reprezentacja w postępowaniach cywilnych i karnych)
  • audyty legalności korzystania z praw własności intelektualnej

Kancelaria specjalizująca się w prawie własności intelektualnej w Warszawie

Szukasz radcy prawnego posiadającego aktualną wiedzę w zakresie prawa własności intelektualnej, a do tego działającego na terenie Warszawy? Między innymi zajmuję się właśnie tą usługą w Kancelarii Radcy Prawnego MLLEGAL Michał Lutnicki. Nowe prawo i nowe rozwiązania prawne to moja praca, w której staram się być na bieżąco, aby móc efektywnie pomagać swoim klientom. Z mojej strony możesz liczyć na ciekawe komentarze do aktualnych problemów prawnych z obszarów specjalizacji na stronie internetowej. Branża IT, cyberbezpieczeństwo, ochrona danych osobowych, prawa autorskie, prawo gospodarcze i inne, wybrane, również nie są mi obce. Moje usługi obejmują więc szeroki zakres. Jeśli jesteś zainteresowany, skontaktuj się ze mną na drodze telefonicznej lub mailowej. Na pierwszym spotkaniu omówimy sprawę, z którą się do mnie zwracasz.

Prawo własności intelektualnej – moja kancelaria działa na terenie Warszawy

Czym tak właściwie jest własność intelektualna? Jest to pojęcie, za którym kryje się dość szeroki zakres – mowa o prawach na dobra niematerialne. Czym one są? Otóż jest to nic innego, jak prawa, które nadają się wyłącznie do wytworów ludzkiego umysłu. Żeby bardziej to zobrazować warto dodać, że mogą to być np. dzieła sztuki, dzieła literackie, dzieła muzyczne, wynalazki, wzory przemysłowe, znaki towarowe i wiele, wiele innych. Być może o tym nie wiesz, ale za prawo własności intelektualnej uważa się również prawo do bazy danych lub prawo do know-how. Reasumując, do praw na dobrach niematerialnych zalicza się zarówno prawa własności przemysłowej, jak i prawa autorskie oraz prawa pokrewne. Prawami własności przemysłowej będą: prawo do patentu na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego. Jeśli szukasz kancelarii prawa własności intelektualnej, która zlokalizowana jest w Warszawie, zapraszam do kontaktu z Kancelarią Radcy Prawnego MLLEGAL Michał Lutnicki.