Posiadam wieloletnie doświadczenie obszarze obsługi zamówień publicznych, w tym zamówień współfinansowanych ze środków UE. Przekrojowe doświadczenie pozwala mi świadczyć usługi zarówno na rzecz zamawiających jak i wykonawców, na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Oferuję w szczególności:

  • pomoc w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania jak również przygotowania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
  • przygotowywanie bądź przeprowadzanie analiz dotyczących dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  • doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych w zakresie problemów pojawiających się w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  • pomoc przy badaniu i ocenie ofert złożonych w toku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod kątem zgodności z wymaganiami określonymi przez zamawiającego
  • doradztwo w zakresie środków ochrony prawnej oraz zastępstwo procesowe zamawiających i wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami powszechnymi