Rozwój i postęp naszej cywilizacji opierają się dziś w coraz większym wymiarze na technologii cyfrowej. To co jeszcze rok temu było nowością dziś często uznawane jest za przestarzałe. Nowe technologie to pasjonujący element codzienności i odbierane są zwykle dość entuzjastycznie. Pamiętajmy jednak, że prawo rzadko kiedy nadąża za technologią a zatem dużą rolę dla bezpieczeństwa Twojej firmy i stosowanych lub sprzedawanych rozwiązań IT pełni … prawnik. Odpowiednio skonstruowana umowa wdrożeniowa czy licencyjna pomoże ustrzec się przed stratami. Ocena zgodności rozwiązania z obowiązującymi normami prawnymi pomoże uchronić się przed potencjalną odpowiedzialnością. Pracuję zarówno z metodykami tradycyjnymi jak i zwinnymi z uwzględnieniem zamówień publicznych.

W obszarze IT i nowych technologii oferuję pomoc i doradztwo w funkcjonowaniu podmiotu obejmujące:

  • umowy (wdrożenia/przeniesienie praw / transfer technologii / licencje), audyty, opinie prawne, analizy
  • aspekty prawa własności intelektualnej w tym wnioski zgłoszeniowe w szczególności dotyczące ochrony znaków towarowych lub patentów
  • przygotowanie i konsultacje regulaminów, polityki prywatności i innych dokumentów
  • ochronę danych osobowych
  • reklamę produktów w mediach i ograniczenia/ zakazy, lokowanie produktu
  • zwalczanie naruszeń w Internecie i życiu codziennym